U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent.

Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat
dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en
voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend
fysiotherapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw
familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht
te laten plaatsvinden.

Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen
naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk.

Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk
een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Wat als u er samen met uw fysiotherapeut
of een andere medewerker niet uit komt?

Levert een
gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u
gebruik maken van een klachtenprocedure. Fysiotherapie R.J.J. de Lange neemt
deel aan de klachtenregeling van het KNGF.

Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

– De Klachtencommissie van het KNGF

– De Commissie van Toezicht van het KNGF

– Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Meer informatie:

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u
vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden
ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:

– Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel: 4672929

– Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel
030-2661661