Sinds 1
januari 2006 is er het zogenaamde DTF (directe toegankelijkheid Fysiotherapie)
dit betekend dat u rechtstreeks een fysiotherapeut kunt bezoeken als u klachten
heeft; voor deze datum was er een verwijzing van een huisarts of specialist
nodig.

De uitzondering
dat er wel een verwijzing nodig is, is als u een chronische klacht heeft,
volgens de zogenaamde 
chronische lijst.

 

Controleer
altijd goed uw polisvoorwaarden of uw zorgverzekeraar andere eisen stelt ten
aanzien van verwijzingen.